Atrakcje w okolicy

Na terenie naszej gminy znajduje się szereg atrakcji.
Poniżej opisujemy pokrótce kilka z nich.

Kamieniołomy w Józefowie

Malowniczy kamieniołom wapieni trzeciorzędowych, eksploatowany od 400 lat. W kamieniołomach możemy spróbować sił we wspinaczce lub pojeździć rowerem górskim. Miejsce plenerów wielu artystów fotografów, malarzy i land art. Kilka lat temu została tu wybudowana wieża widokowa z której w sezonie możemy podziwiać przepiękną panoramę.

Kamieniołomy

Florianka

Osada leśna leżąca na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego znana ze stajennej hodowli konika polskiego. Oprócz hodowli znajduje się tu również ścieżka dendrologiczna, bazująca na szkółkach leśnych Ordynacji Zamojskiej, gdzie na powierzchni 3,2 ha wyeksponowano 60 gatunków drzew i krzewów; izba leśna obrazująca życie miejscowej ludności na początku XX wieku oraz ścieżka poznawcza.

Florianka

Na temat tych jak i wielu innych atrakcji informacje można uzyskać w Inforamcji Turystycznej
pod adresem: Pawilon Geoturystyczny ul. Kościuszki 37a, 26-460 Józefów tel. 84 687 96 69

Rezerwat "Czartowe Pole"

To rezerwat chroniący odcinek rzeki Sopot. Występują tu malownicze progi skalne wypreparowane w piaskowcach trzeciorzędowych, odpornych na działanie wody. Znajdują się tu ruiny papierni wybudowanej w 1729, zniszczonej w wyniku pożaru w 1883 roku. W rezerwacie: "Czartowe Pole" wytyczono ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną o długości ok. 1450 m., na trasie której umieszczono szereg miejsc przystankowych z tablicami informacyjnymi.

Rezerwat Czartowe Pole

Piekiełko

Rezerwat ścisły utworzony w 1962 r. na powierzchni 1,24 ha. Na tej powierzchni wśród sosnowego lasu leży 68 niezwykle twardych i odpornych na wietrzenie głazów, częściowo tkwiących w ziemi. Największy głaz ma ponad 3 m szerokości i wystaje ponad ziemie na 1,5 m. Archeolodzy twierdza, że w okresie wczesnośredniowiecznym piekiełko było miejscem kultu.

Rezerwat Piekiełko

Kompleks zalewów

Znajdują się tam dwa zalewy, rekreacyjny i wędkarski. W sezoniem letnim możemy wypoczywać pod okiem ratownika.

zalew